Slotdogs

 

Gallerier » Nya banan »

 

Ja då var vi klara med alla klotsar till sargen och alla reglar till benen. Kvar är reglarna till skarvarna.