Slotdogs

 

Gallerier » Nya banan »

 

Många bendelar att måla är det och mycket färg går det åt. Vi skulle kanske ha grundmålat MDFen?