Den 27/12 2009 körde man en 2 timmars Production 16 D hos Karlskoga Slot Racing Club. Man hade en deltagare från Slotdogs, det var Pierre. Han ingick i det vinnande laget.

 

Vidare var tävlingsledaren från Slotdogs, det var Kent.

 

Kul att det blev ett bra race med de fem deltagande teamen.

 

 

20091227352

 

Här ses en kurvvaktande Pierre i förgrunden med övriga kurvvaktande

deltagare från Karlskoga Slot Racing Club med bl a Ninco World Cup

finalisterna Tomas och Torbjörn från Karlskoga Slot Racing Club i bak-

grunden.

 

 

20091227351

 

Här ser vi de aktuella heatförarna samt Tomas och Torbjörn längs till

vänster.